Dačice na Moravě

Vítejte v Dačicích, na pomezí Jižních Čech, Jižní Moravy a Dolního Rakouska

Při pohledu na město od východu, od Tří křížů, pahorku zvedajícího se nad městem, otvírá se na Dačice asi nejlepší výhled. Daleký obzor uzavřený hřebeny Českomoravské vrchoviny tvoří pozadí členité hmotě starobylého města. Nad střechami jako milníky historického vývoje vyčnívají všechny památné budovy a naznačují historický i stavební vývoj města. Z původní vsi, soustředěné okolo kostela, vzniklo město, jehož těžištěm se stalo velké trojúhelníkové náměstí s radnicí a ostatními budovami se správní nebo obchodní činností. Budova fary a kaple sv. Rocha a Šebestiána na starém hřbitově, připomínají dobu českých bratří, obě zámecké budovy dobu renesance - dobu rozmachu města, klášter ležící na stráni u Třech křížů, dobu Temna. A stříbrná stuha Dyje, která ještě neprozrazuje, že se stane druhou největší řekou na Moravě.
První historická zpráva o Dačicích je z roku 1183, kdy se zde postavil kostel, založený moravským markrabětem Konrádem Otou.
Ve 13. století patřili Dačice pánům sídlícím na nedalekém hradě Bílkově. V polovině 14. století patřili pánům z Hradce (Jindřichova). Za jejich vlády, jak se dá soudit z městského erbu se zlatou pětilistou růží, staly městem. V 15. století připadly Dačice Wolfgangu Krajířovi z Krajku a na Landštejně, což se projevilo na významu a moci města. V 16. století přicházejí do města italští umělci, zvláště stavitelé. Gotické město se mění na město renesanční. Vzniká radnice, zámek, nový zámek, věž kostela sv. Vavřince. U nového zámku vzniká nová městská čtvrť. Město bylo obdařeno mnoha výsadami, bohatne obchody a řemesly, organizovanými v ceších. V té době se Dačice stavájí jedním z nejvýznamějších měst Jednoty bratrské.
Ale třicetiletá válka skoro vše zničila, město dobyli Švédové... Roku 1680 vylidnil Dačice mor, následně roku 1690 obrovský požár zničil na 80 domů.
Počátkem 19. století se Dačice stávají průkopníky v odborném školství a průmyslu. Roku 1820 byla péčí lesmistra Vincence Hlavy v Dačicích zřízena první lesnická škola. V roce 1829 založili bratři Grenberové v nedalekém Kostelním Vydří první řepný cukrovar moderního údobí v našich zemích a v dačické rafinérii byl vyroben v roce 1841 první kostkový cukr na světě.
V polovině 19. století se výrazně mění postavení města. Dačice se staly sídlem okresu, který zabíral jihozápadní cíp Moravy se 180 obcemi. Sídlem okresního úřadu zůstali s vyjímkou let válečných 1940 - 1945 až do roku 1960, kdy po více než stech letech ztratili nejen sídlo okresu, ale ocitly se spolu s dalšími moravskými městy a obcemi v Čechách.
Tento stav trvá dodnes, kdy jsou moravské Dačice sídlem tzv. malého okresu v Jižních Čechách.